Dashboardet i Zelo

Nå kan du se mer data om bruken av Zelo, trender og eventuelle utfordringer. Det nye dashboardet finnes både på organisasjonsnivå (viser statistikk for hele Zelo-kontoen) og for den enkelte Zelo (data for én spesifikk Zelo).

Øverst finner man valg for tidsintervallet man ønsker at dataen blir presentert fra:

Fremdrift

Fremdrift viser leveringer, åpninger og gjennomføringer av utsendte Zeloer.

*Mottatt-data registreres fra 5. juni. For eldre Zeloer, vil "Mottatt" speile "Åpnet" som en garanti på at en åpnet Zelo også er mottatt. For nye Zeloer vil "Mottatt" registrere at e-posten er kommet helt frem til mottaker.

Aktivitet

Aktivitet viser hvor ofte Zeloer blir åpnet - altså når mottakerne ser på Zeloer som er sendt ut.

Nøkkeltall

Nøkkeltall viser ulike dimensjoner av mottakernes bruk av Zelo i den angitte tidsperioden.

Sendte Zeloer viser hvor mange Zeloer som er sendt i perioden.

Mottakere i perioden viser hvor mange mottakere som har mottatt Zeloer eller påminnelser i perioden.

Gjennomsnittlige åpninger viser hvor mange ganger en enkeltmottaker åpner Zeloer i gjennomsnitt.

Antall åpninger viser hvor mange ganger mottakere har åpnet Zeloer i perioden.

Antall fullføringer viser hvor mange Zeloer som er fullført i perioden.

 

Aktive Zeloer

Aktive Zeloer viser en oversikt over de sist utsendte Zeloene og nøkkelinformasjon om hver av dem.

Grupper

Grupper viser hvilke grupper i Zelo som er mest og minst aktive på generell basis i den angitte tidsrammen.

Oppgaver

Oppgaver viser utfordringer knyttet til manglende gjennomføring, åpning eller utsendelser. Ved å klikke på de ulike knappene får man mulighet til å purre på ulike Zeloer, eller rette opp e-postadresser som er ugyldige.

Ikke fullført betyr at flere mottakere ikke har fullført en eller flere Zeloer, og gir anledning til å purre.

Ikke åpnet betyr at flere mottakere ikke har åpnet en eller flere Zeloer, og gir anledning til å purre.

Ugyldige e-postadresser betyr at e-postadressen er ugyldig, og gir anledning til å rette opp e-postadressen og sende på ny.

E-poster kunne ikke leveres betyr at det kan være en utfordring hos mottakerens e-postserver. Her får man en statusmelding, og kan velge å sende på ny.

Personvern og lagring av data

Datainnsamling på nye datapunkter startet 5. juni 2019 og man kan derfor oppleve at enkelte datapunkter i dashboardet ikke har data eller mindre data enn nye Zeloer.

For mer infomasjon om Zelo sine retningslinjer og personvern, besøk egne sider på: https://zeloapp.com/privacy-policy/

*Historiske data for "aktivitet", "nøkkeltall", "feil epost" og "ikke levert" har ikke blitt lagret før 1. april 2019.