Endre og slette mottakere

Slik endrer og sletter man en eller flere mottakere.

Endre informasjon om mottaker

  • Finn mottaker i listen. 
  • Bruk søkefelt om nødvendig.
  • Klikk på mottakeren.
  • Endre ønskede felter.
  • Klikk «Lagre»

Slette mottaker

Hvis en mottaker slettes i Zelo, mister den all tilgang til tilsendte Zeloer. Dataene slettes også fra statistikk i dashboards og Zeloer.

  • Finn mottaker i listen. 
  • Bruk søkefelt om nødvendig.
  • Klikk på mottakeren.
  • Klikk «Slett» og bekreft med «Ja».

Osb: Dersom en mottaker slettes fra en avdeling vil den fortsatt ligge i hovedkontoen.

Endre og slette flere mottakere samtidig

Ved å markere flere mottakere med avkrysningsboksene til venstre, kan man legge til eller fjerne grupper fra flere mottakere samtidig. Man kan også slette valgte mottakere.

Disse handlingene er tilgjengelig fra menyen nede på skjermen som dukker opp så fort én eller flere mottakere er valgt:

Skjermbilde 2019-12-08 kl. 16.30.15