Grupper

Grupper et utvalg mottakere, og bruker for å sende ut en Zelo. Grupper administreres fra "Mottakere" i menyen til venstre, ved å legge til og fjerne grupper på en mottaker.

Siden grupper er utgangspunktet for Zelo-utsendelser, er det viktig å definere gode grupper på forhånd, som samsvarer med den planlagte bruken av systemet. F.eks. kan dette være grupper relatert til roller, lokasjoner, leder, osv. Når man har godt definert grupper i Zelo, blir det enklere  å sende ut og analysere data senere.

Skal du importere flere mottakere på én gang, kan du lese mer om oppsett og fremgangsmåte i denne artikkelen: Importere flere mottakere fra fil