Hvordan skal CSV-fil med mottakere settes opp?

Oppsett av CSV

I Zelo kan du importere flere mottakere samtidig fra en CSV-fil som du kan genere i for eksempel Excel. CSV-filen må være i korrekt format og møte følgende kriterier:

 • Korrekte kolonner:
  • Fornavn (obligatorisk)
  • Etternavn (obligatorisk)
  • E-post (obligatorisk)
  • Telefon
  • Tittel
  • Grupper
 • CSV-filen kan ikke ha duplikater eller inneholde brukere som allerede ligger i systemet.
 • CSV-filen bør være i formatet "CSV UTF-8"

 

Eksempel på oppsett (bruk samme kolonnenavn):

Du kan også bruke vedlagte mal som utgangspunkt.

Når du har satt opp CSV-filen, kan du importere den på følgende måte: Hvordan importere CSV-fil med mottakere?