Importere flere mottakere fra fil

Slik legger legger man til flere mottakere samtidig ved å laste inn en liste i Excel eller CSV-format.

For å importere flere mottakere samtidig, gå til fanen «Importér» under «Mottakere». Zelo støtter lister i Excel eller CSV-format.

Dra inn listen og klikk «Importer brukere» nederst til høyre.

Vær igjen klar over at listen ikke kan inneholde mottakere som allerede er lagt til i Zelo. Da vil importeringen mislykkes.

Noen typiske feil i listen som gjør at Zelo ikke godtar den:

  • Mottaker(e) finnes fra før.
  • Feil i e-postadresse. F.eks. at et mellomrom er med etter adressen eller at den ikke er komplett  (f.eks. navn@zelo.)