Integrasjoner

Zelo støtter ulike integrasjoner med andre systemer for sending av Zeloer og synkronisering av brukere