Ugyldige e-postadresser

Det hender at e-postadresser er ugyldige. Enten at e-posten som er oppgitt er feil, eller at mottakeren har sluttet eller endret e-postadressen sin.

I dashboardet får man oversikt over hvilke adresser som er ugyldige (har "bouncet") og eventuelle andre feil som gjør at Zeloer ikke kan leveres til e-posten som er oppgitt.

Etter en Zelo er sendt ut kan man følge med på hvor mange adresser som eventuelt er ugyldige, og korrigere disse:

"E-postadresser er ugyldige"

Dette er som regel feil i adressen, eller at mottakeren ikke lenger har denne adressen.

"E-poster kunne ikke leveres"

Dette kan også være feil i adressen, eller at e-postkontoen er slettet.

Korrigere e-postadresse

Klikk på en av knappene for å få en oversikt over hvilke mottakere og e-postadresser som er ugyldige:

For å endre en e-postadresse, klikk på redigeringssymbolet til høyre for adressen:

Skriv inn den nye adressen:

Sende på nytt til korrigerte e-poster

Marker deretter av hvilke mottakere som skal motta Zeloen på nytt og klikk "Send til markerte":

Når Zeloen er sendt på nytt kan det ta noen minutter før status blir oppdatert og mottakerne forsvinner fra listen.

Man kan også laste ned en oversikt over listen i excel-format via "Last ned logg".