Redigere grupper for flere mottakere samtidig

Hvis man ønsker å legge til eller fjerne flere mottakere fra en gruppe

1. Start med å huke av de mottakerne du ønsker å endre grupper for:

 

2. Hvis det allerede ligger grupper inne i Zelo, kan du velge disse fra tekstfeltet. Du kan også søke etter grupper ved å skrive inn navnet på dem.

 

3. Dersom du ønsker å lage nye grupper, skriver du inn ønsket gruppenavn og trykker "enter".

 

4. Bekreft endringene med å trykke "lagre" til høyre.

 

Husk at du sparer mye tid på å importere mottakere direkte ferdig kategorisert. Du kan lese mer om oppsett og fremgangsmåte i denne artikkelen: Importere flere mottakere fra fil