Region

"Region" er et filter som lar adminbrukere velge et knippe mottakere. Når region-funksjonen er aktiv, viser Zelo kun data for disse mottakerne i dashbord, oversikter og rapporter.

Når er region-funksjonen nyttig?

Si at dere i Bedrift AS sender ut gjevnlige zeloer med oppdaterte rutiner til bedriftens 50 ansatte. Du er leder for 10 av disse som jobber i salgsavdelingen, og ønsker kun å sjekke at disse 10 personene har gjennomført zeloene. Da huker du av disse 10 personene i mottaker-listen og oppretter en region, og vipps er det kun disse 10 ansatte du trenger å forholde deg til.

Opprette en region

Huk av de personene du ønsker å ha i regionen fra mottakerlisten, og trykk "Opprett region".

Endringer i regionen

Hvis det kommer en nyansatt i salgsavdelingen, og du legger denne personen til i systemet gjennom "Legg til mottaker", havner personen automatisk i din region som er aktiv.

Dersom noen andre har lagt til en ny selger i Zelo som du ønsker å se i din region, gjør du:

  1. Klikker "Rediger region".
  2. Finner personen i mottakerlisten.
  3. Huker av denne i tillegg.
  4. Trykker lagre region.

Deaktivere region

Hvis du ikke lengre ønsker å ha en region tilknyttet kontoen din, velger du "Rediger region", avhuker alle mottakere og trykker "Lagre region". Når du ikke har noen mottakere valgt, blir regionen deaktivert.