Utfordringer med å legge til bilde

En zelo har en maksgrense på 5MB inkludert bilder. For mange store bilder vil derfor fylle opp denne kvoten fort. Om du opplever utfordringer, prøv å gjøre filstørrelsen til bildene mindre.

I noen versjoner av Internet Explorer vil også drag&drop av bilder virke ustabilt. Last heller opp gjennom knappen i redigeringsvinduet: