Utfordringer med å legge til ny mottaker

Hvis man får feilmelding når man legger til ny mottaker, skyldes dette som regel at mottakeren allerede finnes i systemet gjennom e-postadressen eller telefonnummeret. Zelo bruker e-post til å identifisere unike mottakere, og derfor kan ikke to personer ha samme e-postadresse. Det samme gjelder for telefonnummer.

Søk derfor i søkefeltet på e-postadressen og se hvilken mottaker som allerede er registrert med denne.