Zelo versjon 2.0.0

Zelo-teamet jobber hele tiden med å lage et enda bedre verktøy for våre brukere, og nå er vi klare til å lansere neste versjon! Nå har vi både forbedret brukeropplevelsen og lagt til ny funksjonalitet. Her er en gjennomgang av de viktigste oppdateringene.

NB: Hos noen kan deler av den gamle versjonen ligge lagret i nettleseren. Om man logger på og fortsatt ser det gamle dashboardet, kan man gjøre en "hard refresh" av siden. På PC trykker man CRTL+SHIFT+R, og på mac CMD+SHIFT+R / CMD+ALT+R avhengig av nettleser.

Vi setter også alltid pris på tilbakemeldinger på forbedringspunkter eller om noen opplever utfordringer med løsningen.

Nytt dashboard

(En komplett gjennomgang av dashboardet finnes her)

Den største oppdateringen i Zelo er et helt nytt dashboard. Dashboardet gir ny innsikt i hvordan Zeloer fungerer ute hos mottakerne, som igjen gir større mulighet for å påvirke og forbedre fremdige utsendelser.

Det nye dashboardet viser også status for e-postleveranser, og gir kjapt mulighet til å fange opp eventuelle ugyldige e-postadresser og andre utfordringer knyttet til utsendelser.

Automatisk lagring av endringer

Fra nå blir endringer i en Zelo lagret underveis mens man arbeider. En liten indikator nede på menylinjen viser status på lagringen:

 

Dersom man har en svak internettlinje og Zelo ikke klarer å lagre, kan man manuelt "tvinge" lagring ved å trykke på den gule indikatoren:

 

Det er også bygget inn eget varsel om man prøver å klikke seg bort fra Zelo mens det er ulagrede endringer.

Verifisering av korrekt utfylte steg

Tidligere kan det i noen tilfeller ha vært vanskelig å se hvilke felt som mangler for at en Zelo er klar for sendes ut. Det er nå bygget inn validering i alle steg som aktiveres når man klikker "send Zelo". Dersom det er vesentlige felter som mangler vil man få full oversikt over disse:

Oppfrisking av design og funksjonalitet i mottaker-oversikt

Det er laget et bedre og mer responsivt design i mottaker-oversikten. Her vil det også komme flere funksjoner fremover.

Forbedret design for håndtering av mottakere

Zelo skal være enkelt å bruke, og vi fått noen henvendelser knyttet til usikkerhet rundt håntering av mottakere. Vi har derfor gjort noen justeringer for å sikre enklere bruk fremover.

Mer informasjon om hva som er nytt finnes her.

Bedre støtte for mobile enheter for administratorer

Zelo fungerer nå bedre på mobil, og det er i første omgang dashboardet som støttes. Vi jobber kontinuerlig med å gjøre flere deler Zelo tilgjengelig på mobile enheter:

Mindre oppdateringer

Tydeliggjøring av status

Statusindikatorer er lagt til for:

  • Sendt Zelo
  • Arkivert Zelo
  • Aktiv region

Rapporter i Excel-format

Zelo-rapporter lastes nå direkte ned som xlsx-filer.  

Forbedring av søkefelter

Søkefelter støtter nå frie søk over flere kolonner. F.eks. kan man søke på fornavn + gruppenavn i samme søk.

Animasjoner

Sidemenyen og åpning/lukking av steg har fått animasjoner som gjør det lettere å orientere seg om hvor man befinner seg.

Feilretting ved lagring av dato i invitasjonssteget

Det er også rettet en feil der i noen tilfeller dato og tidspunkt ikke blir lagret i invitasjonssteget.