Zelo versjon 2.1.2

Dette er nytt i denne Zelo-versjonen

Zelo-kategorier

Kan brukes til å kategorisere Zeloer, sånn at mottakere kan filtrere på disse i Zelo-oversikten sin. Les mer om hvordan dette fungerer under "Kategorier".

Import av mottakere støtter nå excel-format

Tidligere var det kun støtte for CSV-filer ved import av mottakere, mens nå støttes samme funksjonalitet med excel-filer.