1. Help Center
  2. Integrasjoner
  3. Workplace Chat fra Facebook

Sett opp integrasjon (Workplace Chat)

Slik setter du opp integrasjonen mellom Zelo og Workplace Chat.

Denne integrasjonen lar Zelo sende ut til mottakere gjennom Workplace Chat. For å kunne benytte denne kanalen for sending, må følgende være på plass:

  1. Det må opprettes en integrasjon i Workplace administrasjonspanelet.
  2. App-ID, Apphemmelighet og Tilgangstoken fra Workplace må kopieres til innstillinger i Zelo.
  3. Innstillinger i Workplace for integrasjonen må settes opp.
  4. Test av at integrasjonen er aktiv

1. Sett opp en integrasjon i Workplace administrasjonspanelet

Logg inn i Workplace og navigér til administrasjonspanelet. Dette krever at du har rettigheter som administrator for Workplace-kontoen du ønsker å bruke.

  1. Gå til "Integreringer":
  2. Finn "Egendefinerte integreringer" og klikk "Opprett egendefinert integrering":
  3. Gi integrasjonen navnet "Zelo", og en beskrivelse av hva integrasjonen gjør. Eksempel på beskrivelse kan være "Brukes for å sende Zeloer ut til ansatte gjennom Workplace Chat."
  4. Klikk "Opprett":

2. Kopiér App-ID, Apphemmelighet og Tilgangstoken fra Workplace til innstillinger i Zelo

Kopier App-ID, Apphemmelighet og tilgangstoken fra Workplace:

over til innstillinger i Zelo:

Sjekk av boksen for "Tillat integrasjon". Dette aktiverer Workplace-kanalen i Zelo.

3. Sett opp innstillinger i Workplace

Sjekk av under integreringstillatelser for "Lese brukernes e-postadresse" og "Sende meldinger til alle medlemmer". Husk å lagre innstillingene nede i høyre hjørne.

4. Test at integrasjonen er aktiv

Test at integrasjonen er aktiv i innstillingene i Zelo, under Workplace Chat:

Medlems-ID finnes i slutten av URL'en til profilen din på Workplace:

Ved å klikke "Test" sender Zelo en melding til profil'en gjennom Workplace Chat. Om du har fått en melding, betyr det at integrasjonen fungerer som den skal.