1. Help Center
  2. Integrasjoner
  3. Workplace Chat fra Facebook

Legge til mottakere (Workplace Chat)

For å kunne sende Zeloer til mottakere via Workplace Chat, må mottakerene være registert i Zelo med en Workplace ID.

Legge til ID manuelt

For å legge til en Workplace ID hos en mottaker, kan man gå via "Mottakere" og inn på detaljene til personen. Under feltet "Workplace ID" limer man inn ID'en:

Legge til flere ID'er samtidig

Dersom en hel liste med mottakere og IDer som skal legges inn, jobber vi med en enkel løsning for dette som vil bli tilgjengelig snarlig.

I mellomtiden, ta kontakt med support@zeloapp.com for å få hjelp til dette.