Zelo versjon 2.2.1 (20.11.2019)

Nyheter

Støtte for rik tekst i beskrivelser

Zelo støtter nå bruk av rik tekst og bilder i beskrivelser i de ulike stegene, som flervalgsoppgaver, tilbakemeldinger, video, osv.

Forbedring av design på flervalgsoppgave

Flervalgsoppgaver har fått forbedret design og tydelighet knyttet til riktig og feil svar, og responstekst.

Mottakere kan ikke lengre lage passord

Mottakere som prøver å lage passord og logge inn vil ikke lengre motta passord.